Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

L'HOSPITAL DE MANACOR HA ESTAT INCLS EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL D'IMPLANTACI DE BONES PRCTIQUES EN CURES
Data:23/01/19Resum:
Conegut com el programa Best Practice Spotlight Organizations (BPSO) Reconeix en lfmbit internacional els centres implicats en lfaplicaci, lfavaluaci i el reconeixement de les guies de bones prctiques
fotoL’Hospital de Manacor ha aconseguit ser inclòs en el Programa Internacional d’Implantació de Bones Pràctiques en Cures, conegut com a programa Best Practice Spotlight Organizations (BPSO).

 

Un hospital compromès amb l’excel·lència en les cures és un centre reconegut en l’àmbit internacional com una institució implicada en l’aplicació, l’avaluació i el manteniment de les guies de bones pràctiques de la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO, ‘Associació d’Infermeres Autoritzades d’Ontario’), del Canadà. Aquest programa està liderat a Espanya per tres institucions compromeses amb la pràctica basada en l’evidència: la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (INVESTEN-ISCIII), el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE) i la RNAO.

 

Les guies de bones pràctiques triades per implantar a l’Hospital de Manacor són les relacionades amb la valoració basada en les evidències en cures, com ho són les titulades Cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares para reducir las complicaciones, Cuidado y manejo de la ostomía i Lactancia materna.

 

Com a líders d’aquests projectes a l’Hospital de Manacor figuren Ian Blanco, infermer referent en recerca, i Araceli Prieto, infermera amb pràctica avançada de la Unitat d’Hospitalització 2B. D’altra banda, com a líders de la guia figuren Luis Moreno (Valoración y selección de dispositivos de acceso vascular i Cuidados y mantenimiento), infermer amb pràctica avançada de la Unitat d’Hospitalització 3A; Lucía Pereyra (Cuidado y manejo de la ostomía), infermera supervisora de la Unitat d’Hospitalització 3B, i Catalina Pocoví i Francesca Gelabert (Lactancia materna), infermera de la Unitat d’Hospitalització 2A i comare de la Unitat de Sala de Parts, respectivament.

 

Per a cada una de les guies i unitats es compta amb impulsors, personal d’infermeria i personal tècnic en cures d’infermeria compromesos amb les cures de qualitat. Inicialment els líders del projecte i de cada una de les guies rebran formació sobre la implantació, igual que els líders dels altres centres admesos. Posteriorment rebran la formació els impulsors de cada una de les guies.

 

Aquest projecte és fonamental per reduir la variabilitat en els processos de cures i donar visibilitat a tots els professionals d’infermeria que fan feina dia a dia perquè l’Hospital de Manacor sigui un referent en l’excel·lència en cures.

 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000