Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

LHOSPITAL DE MANACOR PRESENTA LA UNITAT DE GESTI DE RISCS PER A LA SEGURETAT DEL PACIENT I SEGONES VCTIMES
Data:31/01/19Resum:
Sha presentat a tot el personal en una sessi general Es preveu implantar-la i consolidar-laal llarg denguany
segones v3 png segones v 1. png segones v 4
Segones v2 

L’Hospital de Manacor ha presentat a tot el personal en una sessió general el Projecte de Segones Víctimes, que suposa també la consolidació de la Unitat de Gestió de Riscs per a la Seguretat del Pacient i Segones Víctimes al centre hospitalari.

 

La Gerència de l’Hospital va implantar l’any 2017 un sistema de gestió dels riscs per a la seguretat del pacient creant la Unitat de Gestió de Riscs per a la Seguretat del Pacient i aportant recursos humans per a la gestió. A més de nombroses accions duites a terme en matèria de gestió dels riscs, pel compromís per assolir un grau més alt de qualitat i de seguretat per als pacients l’any 2018 es varen impartir sessions formatives dirigides al personal de l’Hospital per tal d’augmentar la cultura de seguretat. En aquestes sessions es destaca el foment de la cultura de la seguretat amb la participació i la implicació dels professionals mateixos per mitjà d’un sistema telemàtic de notificacions d’incidents en la seguretat dels pacients, de manera que s’ofereix al personal una eina segura i que garanteix l’anonimat i la fiabilitat de la comunicació.

 

Mantenint aquesta línia de compromís amb la qualitat i la seguretat del pacient i paral·lelament a les nombroses accions duites a terme durant els dos darrers anys, s’ha anat desenvolupant el Projecte de Segones Víctimes, que està previst implantar i consolidar al llarg d’aquest any. Amb això es pretén enfortir la gestió de la Unitat de Gestió de Riscs per a la Seguretat del Pacient, en primer lloc denominant-la d’ara endavant Unitat de Gestió de Riscs per a la Seguretat del Pacient i Segones Víctimes i dotant-la de personal qualificat per tal de donar suport als professionals que han patit un incident relacionat amb la seguretat del pacient.

 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000