Hospital de Manacor

Portal WEB de l'Hospital de Manacor (Aquest enllaç en breu deixarà de funcionar. Per accedir a activitat clínica podeu emprar l'opció HCIS HMAN)

HCIS HMAN Per a accedir a HCIS HMAN ha de fer-ho amb el navegador Mozilla Firefox.

HMAN Service Gateway (Area restringida professionals Hospital de Manacor) Per a accedir
a HMAN Service Gateway ha de fer-ho amb el navegador Mozilla Firefox.