Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

LA UNITAT D'HOSPITALITZACI A DOMICILI HA COMENAT LA SEVA FEINA AVUI
Data:01/07/19Resum:
Aquesta unitat s un Servei d'Assistncia amb les mateixes caracterstiques que l'hospitalitzaci ordinria per que es realitza al domicili del pacient i que depn del Servei d'Urgncies de l'Hospital de Manacor.
FOTO 1 FOTO 2Aquesta unitat és un Servei d'Assistència amb les mateixes característiques que l'hospitalització ordinària però que es realitza al domicili del pacient i que depèn del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor.

Amb aquesta Unitat el pacient serà visitat a casa per metges especialistes i per personal d'infermeria amb àmplia experiència en el tractament d'aquests tipus de processos.

Els professionals del servei visitaran els pacients periòdicament en horari de matí (entre les 9:30 i les 14:30) o de tarda (entre les 15:30 i les 19:30) fins a ser donat d'alta per a posterior seguiment pel metge d'atenció Primària o el metge especialista en les consultes de l'ambulatori o de l'hospital. A més, es faran trucades telefòniques diàries prèvies a la visita per si el pacient necessita alguna cosa de manera imprevista i perquè pugui explicar les incidències des de l'última visita.

Durant el temps que romangui ingressat en la unitat diàriament se li facilitarà al pacient el tractament complet i li explicaran com prendre-ho, li ensenyaran a realitzar les cures integrals que precisarà i li oferiran el material de cures si ho necessita.

Respecte a les proves complementaràries els responsables de Unitat expliquen que algunes proves com analítiques, electrocardiogrames, cultius, etc., es realitzaran al domicili. Altres com radiografies, ecografies, etc., es realitzaran a l'hospital. En aquest últim cas i si és necessari, se li proporcionarà al pacient el mitjà de transport per al seu trasllat a l'hospital.

També destaquen que a vegades, és necessària la col·laboració d'un familiar i cuidador per realitzar determinades actuacions o procediments per a això serà instruït convenientment per l'equip d'hospitalització a domicili. -el cuidador haurà de complir les indicacions que l'equip sanitari li vagi donant referent a la medicació que ha de prendre i el règim de vida que ha de seguir, col·laborant així amb la millora del seu estat de salut. En tractar-se d'una assistència de rang hospitalari, l'habitual és que el pacient no surti del domicili. Si el seu estat li ho permet i amb el coneixement de l'equip sanitari, podrà sortir de casa un temps limitat. Sempre que surti de casa ha d'avisar a l'equip d'hospitalització a domicili perquè no es realitzin visites en va.

Per altra banda també cal destacar que si en un moment donat, el metge ho considera necessari per al seu estat, el pacient podrà ser de nou ingressat a l'hospital. Així mateix, també es contempla la possibilitat de reingrés hospitalari a petició del pacient i / o familiar, sempre que aquest ingrés sigui necessari a criteri del metge.


 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000