Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

L'HOSPITAL DE MANACOR FA UNA INNOVADORA INTERVENCI D'ENDOSCPIA DIGESTIVA
Data:28/08/20Resum:
Aquest tractament est indicat en la neoformaci polipoide de clon Els avanos en l'endoscpia permeten tractar lesions colniques cada vegada ms complexesL'Hospital de Manacor ha fet una innovadora intervenció de lesió colònica d'alta complexitat amb gran èxit. El Servei d'Aparell Digestiu ha fet la primera resecció transmural endoscòpica RTME amb dispositiu FRTD (sigla anglesa de full thickness resection device), amb l'objectiu de ressecar de manera curativa una neoformació poliploide de còlon. Amb això, ha superat les limitacions d'altres tècniques endoscòpiques aplicades i es converteix en l'alternativa més precisa.

Aquest procediment es du a terme a pocs centres espanyols a causa de la seva alta complexitat. L'Hospital de Manacor és el segon centre de les Illes Balears que l’aplica.

Els doctors responsables d'aquesta intervenció, el Dr. G. Oliver Patrón Román i el Dr. Andreu Sansó Sureda, cap del Servei d'Aparell Digestiu, informen que els avanços en l'endoscòpia han permès tractar lesions colòniques cada vegada més complexes —de gran tamany, localització difícil i cert grau de degeneració maligna—, amb un èxit tècnic i terapèutic elevat.

Per fer la RTME es requereixen dispositius especialitzats —desenvolupats actualment per laboratoris alemanys— i que s'assemblen sobre el colonoscopi convencional. Així es facilita el tancament i la resecció de tota la paret de la lesió.

Aquesta tècnica s'empra per a aquelles lesions en les quals no és possible l'extirpació amb altres mètodes endoscòpics. La RTME és una tècnica endoscòpica nova, mínimament invasiva, eficaç i segura en mans expertes, i es converteix en una gran alternativa al tractament quirúrgic quan es compleixen els criteris adequats de selecció, segons manifesten els facultatius.

El Dr. G. Oliver Patrón conclou que la investigació i el desenvolupament en l'endoscòpia digestiva produeixen una gran revolució en la salut i permeten oferir tractaments eficaços i segurs, modificar la història natural de certes malalties, contribuir a estalviar costos i millorar la qualitat de vida dels pacients.

 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000