Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

El servei d'atenci psicolgica i del voluntariat de la AECC a les persones amb cncer comena a l'Hospital de Manacor
Data:26/04/21Resum:
Aquest servei donar continutat a la labor duita a terme per APROP (Associaci d'Ajuda a Malalts amb cncer i les seves famlies de la Comarca de Llevant) que, des de 2005 fins al 2020 va oferir aquestes atencions als pacients oncolgics d'aquest centre hospitalari
1A partir d'aquesta setmana els pacients oncològics ingressats a l'Hospital de Manacor i els seus familiars compten amb el servei de psicooncologia i atenció del Voluntariat que ofereix l'Associació Espanyola Contra el Càncer a fi de millorar la seva qualitat de vida, reduint les alteracions emocionals, relacionals i socials que puguin sorgir a conseqüència de la malaltia.
La psicooncòloga Catalina Garau, desenvoluparà la seva activitat a l'Hospital un mínim de tres dies a la setmana, tal com havia realitzat anteriorment amb APROP
Amb la signatura d'aquest conveni la AECC realitzarà assessorament i intervenció psicològica davant la problemàtica psicològica i els trastorns emocionals presentats per pacients i familiars durant el procés de la malaltia, orientació i assessorament familiar a més de proporcionar eines terapèutiques dirigides a afavorir l'adaptació de la família i el pacient al procés de malaltia i tractament i també assessorament i suport a l'equip d'oncologia en psicooncologia.
D'altra banda, el Voluntariat de la AECC també realitzarà labors d'acompanyament al malalt oncològic i la seva família; suplència del cuidador primari; suport emocional al malalt i la seva família; activitats d'animació i entreteniment; suport al personal sanitari mitjançant tasques complementàries a les dels professionals i derivació en cas de detectar situacions i necessitats que requereixin la intervenció del personal especialitzat.
El personal voluntari està degudament format per a la correcta atenció dels pacients oncològics i de les seves famílies, comptant sempre amb la col·laboració dels professionals assistencials encarregats de cada cas, així com els serveis mèdics, d'infermeria i d'assistència social de l'Hospital.
L'Hospital de Manacor habilitarà un espai físic adequat per a realitzar les funcions de triatge i atenció psicològica i a més per a donar cabuda a l'equip de Voluntariat hospitalari.
Aquest acord ha estat possible ja que el Servei de Salut i la AECC Balears varen subscriure en data 23 de març de 2017 un conveni l'objecte del qual era fixar el marc d'actuació relacionat amb qualsevol activitat orientada a la lluita contra el càncer, regulant l'actuació dels professionals i del voluntariat de l'Associació per a l'atenció als pacients i els seus familiars als Hospitals i Centres d'Atenció Primària dependents de l'Ibsalut.


La AECC, 67 anys d'experiència en la lluita contra el càncer

L'Associació Espanyola Contra el Càncer, és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 67 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per a obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. En el seu ADN està estar al costat de les persones pel que el seu treball també s'orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia si li ho diagnostiquen; i millorar el seu futur amb l'impuls a la recerca oncològica. En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, la AECC aglutina la demanda social de recerca contra el càncer, finançant per concurs públic programes de recerca científica oncològica de qualitat. Avui dia, és l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: 70 milions d'euros en 380 projectes, en els quals participen més de 1.000 investigadors.

L'Associació integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. Estructurada en 52 Seus Provincials, i present en més de 2.000 localitats espanyoles, compta amb gairebé 30.000 persones voluntàries, més de 454.000 socis i 1.007 professionals.

Durant el 2019, l'Associació Espanyola Contra el Càncer ha atès 318.264 persones afectades per la malaltia.

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000