Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

EL SERVEI D'UCI PARTICIPA AL CONGRS DE MEDICINA INTENSIVA
Data:02/06/21Resum:
La Societat Espanyola d'infermeria i Unitats Coronaries (SEEIUC) celebra el XLVI Internacional Ibric d'Infermeria Intensiva, dels dies 30 de Maig al 2 de Juny. Aquest any degut a la pandmia ha hagut de ser en format Virtual.
pster nutrici enteral pster ventiladors Els pòsters que presenten són els següents:

Manejo de la Nutrición Enteral en pacientes críticos con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Manacor. Autors: Juan Rosselló, Elena Barceló, Juana Maria Socies, Sergio Gámez y Eva Pérez. Algunes societats científiques a la primera onada de la pandèmia COVID-19 recomanaven la Nutrició Parenteral Total (NPT) pels pacients ingressat a UCI amb ventilació mecànica, per disminuir les entrades al BOX i el risc de contagi entre els professionals. No obstant això, la Nutrició enteral és més fisiològica,  disminueix la taxa d'infeccions, i els dies d'estada hospitalària. A la nostra UCI, la Nutrició Enteral (NE) va ser la d’elecció. Els objectius de l’estudi són: conèixer la tolerància de la nutrició enteral (NE) en pacients crítics en diferents situacions: portadors de perfusions contínues de sedació, relaxació, drogues vasoactivas o en posició prona, i analitzar les complicacions gastrointestinals i mecàniques que hagin sorgit durant l'administració de la NE. 
 
 
Múltiples modelos de ventiladores en la UCI: organizando el caos ocasionado por la COVID-19. Autors:  Eva  Pérez,  Elena Peña, Francisco Clar, Sandra Babot, Joan Tordera i Ismael Fernández. La pandèmia COVID-19 ha ocasionat un augment exponencial dels llits en les UCIs, havent d'habilitar nous espais i equipar-los d'aparells sanitaris. Una de les principals complicacions dels pacients crítics amb covid-19, és la síndrome de distrès respiratori agut, requerint ventilació mecànica durant dies, fins i tot mesos. En la nostra unitat disposàvem de 6 respiradors, es van adquirir 10 més de models diferents. L'objectiu de l’estudi és crear una eina informativa, formativa i de fàcil comprensió, que faciliti el maneig dels respiradors en l'UCI de l'hospital de Manacor.
    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000