Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ I IAN BLANCO ELS DOS PRIMERS INFERMERS EN OBTENIR EL DOCTORAT EN INFERMERIA DE L'HOSPITAL DE MANACOR
Data:22/02/22Resum:
Les infermeres, Miguel ngel Rodrguez Calero i Ian Blanco Mavillard, han realitzat dins aquest any, amb molt d'xit, la defensa de la seva tesi doctoral. Ambdues tesi sens dubte, reverteixen en el cuidat professional i diari dels nostres pacients aportant valor clnic i aportant a les infermeres sentit crtic positiu pel desenvolupament i l'autonomia professional.
MA i I M1 i1
M2 I2El dia 28 de gener, Miguel Ángel Rodríguez, va presentar a la UIB la tesi doctoral amb el títol "Factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica en l'atenció hospitalària", l'objectiu principal de la qual és identificar, analitzar i modelitzar els factors de risc que s'associen a l'aparició en la dificultat de la canalització venosa perifèrica en adults, dins l'àmbit de l'atenció hospitalària. En aquest treball d'investigació es van identificar factors de risc de patir dificultat en la canalització venosa perifèrica, sent la història prèvia de dificultat el factor de més pes. I es va proposar una definició operativa del concepte de dificultat en la canalització venosa perifèrica de gran utilitat per a la millora de la seguretat clínica i la qualitat de l'atenció sanitària en pacients hospitalitzats que requereixin teràpia intravenosa, ja que transfereixen fàcilment a la pràctica clínica.

El dia 18 de febrer, Ian Blanco, presentà a la UIB la tesi doctoral amb el títol " Implementació d'un model de mobilització del coneixement per a prevenir esdeveniments adversos associats al catèter venós perifèric", l'objectiu principal de la qual és avaluar l'eficàcia de la implementació i els costos hospitalaris d'una intervenció multimodal basada en el model de mobilització del coneixement i-PARIHS per a reduir la fallada del catèter intravenós perifèric (flebitis, extravasació, obstrucció, retirada accidental i infecció) entre els pacients hospitalitzats, millorant l'adherència a la millor evidència disponible respecte a la cura del catèter intravenós perifèric. L'ús d'aquest model de facilitació va contrarestar l'impacte de les percepcions, actituds i creences que tenen les infermeres sobre els determinats de la presa de decisió per a la cura del catèter intravenós perifèric, millorant l'adherència a la millor evidència disponible i oferint cures segures i de qualitat durant l'atenció sanitària.

La UIB ha concedit l'honor de summa Cum Laude com a màxima qualificació acadèmica a Miguel Ángel Rodríguez i a Ian Blanco. Ens sentim orgullosos dels primers doctors en infermeria de l'Hospital de Manacor i desitjam que sigui l'inici d'altres futurs doctorands en el nostre hospital.

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000