Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

Sha creat la comissi dHumanitzaci de lHospital amb lobjectiu sensibilitzar i desenvolupar projectes dhumanitzaci
Data:29/09/22Resum:
El comit dhumanitzaci de lHospital de Manacor ha comenat a treballar aquesta setmana amb la primera reuni.
Image_Aquest  és un òrgan d’assessorament de la Gerència que té la missió d\'abordar temes i reptes relacionats amb la millora de la humanització en tots els àmbits de l’hospital. Una de les línies estratègiques marcades per el Servei de Salud és la de sensibilitzar i desenvolupar projectes d’humanització centrats en l’atenció en les persones que parteixin d’unes premisses bàsiques: un enfocament participatiu i multidisciplinari que involucri tant al personal sanitari com als pacients i als seus cuidadors i que pugui assessorar i difondre accions que poden tenir un gran impacte dins l’organització.

La humanització és una tasca de tots, on directius i professionals sanitaris s’han de sentir compromesos, independentment de quin sigui el seu nivell de responsabilitat dintre de l’hospital. La comissió està representada per la majoria de serveis sanitaris i no sanitaris que estan vinculats amb l’estratègica en humanització.

Cal senyalar que són moltes les iniciatives en humanització que ja es duen a terme dins l’hospital i que amb la creació d’aquesta comissió es pretén reunir i potenciar tota la convergència de projectes i iniciatives, sense que per això perdin la singularitat de l’entorn o escenari on es desenvolupen.

Dintre del Pla Estratègic de l’Hospital de Manacor  una de les línies marcades és la de “Serveis a l’usuari: millorar, humanitzar, educar, apoderar” amb la qual es pretén humanitzar l’atenció al pacient i als seus familiars. La comissió d’humanització ha de tenir un pes rellevant en aquest  canvi cultural, en la sensibilització, divulgació  i  continuïtat dels projectes.

 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000