Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

LA I JORNADA D'REA QUIRRGICA HA ESTAT TOT UN XIT DE PARTICIPACI
Data:31/05/23Resum:
Els dies 25 i 26 de maig s'ha duit a terme la I Jornada d'rea Quirrgica: Qu? Quin? Cmo? y Dnde?. Una mirada a l'interior. Ha estat coorganitzada amb SATSE.
j2 j3 j4
j5 j6 j7
jq1L'objectiu d'aquesta jornada era donar visibilitat a la feina que es fa a tota l'àrea quirúrgica (gabinet de digestiu, esterilització, UCSI, quiròfan, consultes prequirúrgiques, UDA, consulta de dolor crònic, tècnica de reflexologia a pacients amb fibromiàlgia...). Així com explicar la importància de la comunicació, la prevenció de la infecció en la ferida quirúrgica, formació i investigació i cures pre – post i intraoperatòries.

Va tenir una gran participació, 120 persones entre ponents, moderadors, organitzadors i assistents de diferents àrees i hospitals. Fins i tot, va participar Atenció Primària a la taula de comunicació.

Com comenten els assistents "Ha estat una experiència molt gratificant per a tots. Hem après molt i han estat unes jornades molt aprofitades i emotives. Estam segurs que ningú ha quedat indiferent". Cal fer menció al vídeo que varen preparar els professionals de quiròfan: "En la piel del paciente", molt real i emotiu. I també el ROLE PLAYING, que varen representar: Com el llenguatge modela tu experiència.

"Això només ha estat la primera de moltes. Continuarem fent feina i millorant, per la seguretat del pacient", expliquen els organitzadors. i afegeixen "Moltes gràcies a tots els que heu fet possible aquest somni, el fer visible la realitat del nostre dia a dia. La humanització de les vostres cures i la feina en equip ha estat evident, a cada presentació. Mil gràcies per tot el que vàreu transmetre, sou un gran equip humà".

 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000