Inici Sector Sanitari de Llevant
         Hospital de Manacor / Atenci Primria

L'HOSPITAL POSA EN MARXA EL PROJECTE DE PARTICIPACI DE PACIENTS EN SEGURETAT DEL PACIENT
Data:13/06/23Resum:
Una representaci dels pacients de lHospital de Manacor han assistit a la primera reuni organitzada pel la Unitat de Gesti de Riscos per a la Seguretat del Pacient. Lobjectiu daquesta reuni s la implicaci dels pacients en els processos assistencials. La reuni ha comptat amb la presencia de la directora gerent, Catalina Vadell que ha destacat la importncia de la creaci daquest grup de treball mixt amb representaci de pacients i professionals sanitaris.
IMG_8054 logoLa responsable de Seguretat del Pacient, Maria Angeles Fernández ha explicat “ Consideram que ens trobam en un moment de solidesa i maduresa a nivell de gestió en seguretat del pacient, perquè fa més de dotze anys que iniciarem aquesta marxa consolidant-se l'any 2017 amb la creació de la “Unitat de Gestió de riscos per a la seguretat del pacient per part de la Gerència de l’Hospital”.

 

El punt de partida és la iniciativa promulgada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) emesa al febrer de 2020:“La Dècada de Seguretat del Pacient 2021-2030”. Dins dels set objectius estratègics definits per l'OMS, es remarca “Involucrar i empoderar als pacients i famílies perquè col·laborin i donin suport al viatge cap a una atenció de salut més segura” així com també especifica que, el compromís i apoderament dels pacients són potser les eines més poderoses per a millorar la seva pròpia seguretat. Els pacients, les seves famílies i altres cuidadors informals aporten idees a partir de les seves experiències de cura que no poden ser substituïdes ni replicades per clínics, gerents o investigadors, sobretot quan aquests pacients han sofert danys durant la seva atenció

 

Seguint les línies que tant l'OMS com diferents institucions governamentals i experts han anat reflectint al llarg del temps, com és el fet que el pacient i /o familiars són els únics que són presents durant tot el recorregut dels diferents processos assistencials, demostra que, implicar els pacients i familiars perquè aportin les seves experiències es pot utilitzar com a eina d'aprenentatge per a la millora de la seguretat del pacient en tots els seus nivells.

 

Els pacients, són els principals protagonistes de l'assistència sanitària i poden actuar com a copartícips en la seva pròpia seguretat tant de manera proactiva (abans d'un possible incident) com a reactiva (després de l'incident).

 

Des de l’Hospital  es generar una cultura de seguretat entre professionals sanitaris i pacient i això suposa que s’impulsi l'escolta activa dels pacients. D'aquesta manera, una cultura que ofereix major seguretat als pacients habitualment és també més segura per als  professionals.

 

Entre les primeres accions que es’han duit a terme es troba la configuració i creació d'un sistema de notificacions i aprenentatge d'incidents en l'extranet de l'hospital per a pacients i familiars (població). El nou sistema de notificacions i aprenentatge d'incidents per a la seguretat del pacient per a pacients i familiars està operatiu a partir d’aquest mes de juny i s'informarà els pacients i familiars abans de comunicar un incident les qüestions bàsiques com: Què és un incident relacionat amb la seguretat del pacient?;Què puc notificar a través d'aquesta eina?; Per a què serveix notificar un incident?;Què no s`ha de notificar a través d'aquesta eina?; Característiques del sistema de notificacions per a pacients i familiars.

 

L’objectiu és aprendre de l'experiència de pacients i famílies que han estat exposats a una atenció insegura per a millorar la comprensió sobre la naturalesa del mal i fomentar el desenvolupament de les solucions més efectives.

 

Els altres objectius són: Involucrar als representants dels pacients i les famílies en les estratègies, plans o programes destinats a fer més segura l'atenció sanitària. La realització de cursos de formació per als professionals en tècniques de comunicació: programa de comunicació i disculpa de l'error així com fomentar programes de formació als professionals per al desenvolupament en tècniques de comunicació.

 

 

    
Hospital de Manacor - Carretera Manacor-Alcdia, s/n - 07500 Manacor - Telfon 971 847000